ในยุคที่ธุรกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว การจัดการพื้นที่เก็บของอย่างมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้น แต่ ‘เราควรเช่าโกดังเก็บของไหม’ หรือ ‘เก็บของในออฟฟิต’ ก็ดีอยู่แล้ว หรือ ‘สร้างโกดังเองเลย’ บทความนี้จะช่วยแนะนำปัจจัยที่ต้องคิดเพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น มาเริ่มกันเลย

       การเก็บของในออฟฟิตและการเช่าโกดัง, สองวิธีนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก การเก็บของในออฟฟิตอาจจะดูเป็นทางเลือกที่สะดวกและประหยัดต้นทุนในระยะสั้น แต่ก็มีข้อจำกัดในพื้นที่และการจัดการสินค้า ในขณะที่โกดังแม้อาจจะต้องลงทุนเพิ่ม แต่มันจะให้ความสามารถในการขยายธุรกิจและการจัดการสินค้าที่มากขึ้นในระยะยาว หรือการทดลองเช่าดูก่อนก็ช่วยให้เริ่มงานได้รวดเร็วและมีต้นทุนที่ไม่มาก

       ถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรพิจารณาจากต้นทุนเท่านั้น แต่ยังต้องดูถึงความต้องการของธุรกิจ การขยายตัวในอนาคต และความสามารถในการจัดการสินค้าที่มากขึ้น ดังนั้นควรพิจารณาจากหลายๆ มุมมอง และเลือกที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

1.สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะถึงเวลาต้องเพิ่มที่เก็บของ

หากคุณพบสัญญาณเหล่านี้ บ่งบอกว่าคุณอาจจะถึงเวลาต้องเพิ่มที่เก็บของแล้ว

    • ธุรกิจขยายตัว – ถ้าธุรกิจของคุณกำลังขยายตัวและมีการเพิ่มสินค้าหรือวัสดุใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง คุณอาจจะต้องการพื้นที่เก็บของที่มากขึ้น
    • พบความยากลำบากในการจัดการสินค้า – ถ้าคุณพบว่าการจัดการสินค้าในออฟฟิตของคุณเริ่มมีความยากลำบาก หรือมีการสูญเสียสินค้าเนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม นี่อาจเป็นสัญญาณที่คุณต้องการพื้นที่เก็บของที่มากกว่าเดิม
    • ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น – ถ้าคุณเริ่มต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเพื่อการจัดเก็บหรือดูแลสินค้าในออฟฟิต การเช่าโกดังอาจจะเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า
    • การเพิ่มขึ้นของความต้องการพื้นที่ – ถ้าคุณเริ่มต้องการพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการทำงาน หรือพื้นที่สำหรับลูกค้าหรือพนักงาน การย้ายของไปเก็บที่โกดังอาจจะช่วยให้คุณได้พื้นที่ที่ต้องการ

2.สถานที่เก็บของ

1.เก็บของในออฟฟิต (Office Storage)

      การเก็บของในออฟฟิตมีข้อดีหลายประการ 

    • ใกล้มือ ทำให้ง่ายในการเข้าถึงสินค้าหรือวัสดุที่เราต้องการ
    • ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เก็บของเพิ่มเติม 
    • สามารถควบคุมและจัดการสินค้าได้ด้วยตัวเอง ทำให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

      อย่างไรก็ตาม การเก็บของในออฟฟิตก็มีข้อเสียบางประการ 

    • พื้นที่จำกัด ทำให้เราไม่สามารถเก็บสินค้าหรือวัสดุได้มากพอตามที่ธุรกิจของเราต้องการ 
    • พื้นที่ทำงานดูรกและไม่เป็นระเบียบ อาจมีผลต่อการดูแลสินค้า

        ด้วยเหตุนี้การเก็บของในออฟฟิตจึงเหมาะธุรกิจขนาดเล็ก ที่พอใช้พื้นที่ทำงานเป็นที่เก็บของได้ เช่นเอกสาร วัสดุออฟฟิต หรือสินค้าจำนวนไม่มากที่ต้องเตรียมส่งให้กับลูกค้า ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที

        แต่เมื่อธุรกิจของคุณมีสินค้าหรือวัสดุที่มากมาย การเก็บของในออฟฟิตอาจจะทำให้พื้นที่ดูรกและคับแคบ หรือถ้าสินค้าของคุณต้องควบคุมสภาพแวดล้อมด้วย เช่น อุณหภูมิหรือความชื้น การเก็บของในออฟฟิตอาจจะไม่เหมาะสม ก็อาจจะถึงเวลาเริ่มเปลี่ยนได้แล้ว

2.การเช่าโกดัง (Renting Warehouse)

       ด้วยความยืดหยุ่นและต้นทุนที่ไม่สูง ตอนเริ่มต้นอาจจะยังเริ่มด้วยการหาเช่าโกดังไปก่อน 

ข้อดี

    • ความยืดหยุ่นในการย้ายหรือปรับเปลี่ยนตามความต้องการของธุรกิจ เช่น ขนาดเนื้อที่เช่า โหลดพื้น สถานที่
    • ต้นทุนที่ไม่สูง
    • ใช้งานได้ทันที
    • ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษามากนัก

ข้อเสีย

    • อาจจะไม่สามารถปรับแต่งโกดังได้ตามที่ต้องการ แม้โกดังให้เช่าส่วนใหญ่จะออกแบบตามการใช้งานปกติทั่วไป แต่หากคุณมีความต้องการแบบพิเศษก็ยากที่จะหาโกดังตามความต้องการของคุณได้
    • ความเป็นส่วนตัว ถนนเข้าออกมักต้องใช้ร่วมกับผู้เช่าคนอื่น ขึ้นอยู่กับสถานที่เช่า

3.สร้างโกดังใหม่ 

      เมื่อสินค้าคุณมีความต้องการพิเศษหลายอย่าง หรือไม่สามารถหาโกดังให้เช่าที่ถูกใจได้ การสร้างโกดังใหม่อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง 

ข้อดี

    • สร้างได้ตามใจ หาที่ได้ใกล้ สามารถปรับแต่งอะไรได้ตามต้องการ
    • ไม่มีมีสัญญา ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวสัญญา ระยะเวลาขั้นต่ำในการเช่า หรือกฎเกณฑ์ในการสต็อกสินค้าต่างๆ
    • ได้ใช้ประโยชน์จากมูลค่าสินทรัพย์ เหมือนกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย มีโอกาสที่มูลค่าจะเพิ่มเมื่อเวลาผ่านไป

ข้อเสีย

    • ต้องลงทุนสูง การสร้างด้วยตนเองหมายถึงต้องลงทุนตั้งแต่ ซื้อที่ สร้าง จดทะเบียน ทำให้ต้องค่าใช้จ่ายและเวลาที่สูง ต้องคำนวนจุดคืนทุนดีๆ
    • มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบำรุง รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ต้องจ่ายเป็นประจำ
    • ใช้เวลานานกว่าจะได้ใช้งาน การก่อสร้างโดยทั่วไปให้เผื่อเวลาไว้เลย 6 เดือน++ และมักจะยืดเยื้อหากสภาพอากาศไม่เป็นใจ เช่น หน้าฝน วัสดุก่อสร้างขึ้นราคา

       แม้การสร้างโกดังเองจะมีข้อเสียเรื่องการลงทุนลงแรงเยอะจึงเหมาะสมกับธุรกิจที่มีความมั่นคงแล้วระดับนึงและมีการบริหารจัดการที่ดี แต่สิ่งที่ได้มาคือประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานและความคุ้มค่าในระยะยาว 

3.ปัจจัยการตัดสินใจ

       การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่จะเก็บของ:

    1. การวิเคราะห์ต้นทุน: คุณควรพิจารณาต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บของในออฟฟิตและการเช่าหรือสร้างโกดัง ต้นทุนเหล่านี้อาจจะรวมถึงค่าเช่า, ค่าดูแลรักษา, ค่าขนส่ง, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2. การวิเคราะห์ผลตอบแทน: คุณควรพิจารณาผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ผลตอบแทนอาจจะมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้า การลดค่าใช้จ่าย หรือการเพิ่มความสามารถในการขยายธุรกิจ

       การวิเคราะห์ทั้งสองปัจจัยนี้จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าประเภทใดจึงการลงทุนที่คุ้มค่า

4.สรุป

       ในการตัดสินใจว่าควรเก็บของในออฟฟิต, เช่าโกดัง, หรือสร้างโกดังใหม่ ควรพิจารณาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของธุรกิจ ความสามารถในการจัดการสินค้า ต้นทุน และผลตอบแทนที่คาดหวัง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าวิธีการใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ และเป็นผลดีต่อการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาว 

       ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีการใด ควรมองว่าเป็นการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัวของธุรกิจของคุณ ขอให้คุณผู้อ่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจนะครับ

      หากคุณตัดสินใจเช่าโกดัง ก็มีจุดที่คุณต้องดูหลายๆอย่าง ดูในบทความ “อยากเช่าโกดังเริ่มต้นอย่างไรดี” ได้ทำให้คุณเลือกค้นหาประเภทที่ตรงใจคุณที่สุด

หากคุณมองหาโกดังให้เช่าอยู่ ขอแนะนำ
โกดังสยามทุน ชะแมบวังน้อย ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยครับ

  • โกดังของเราเป็นโกดังสินค้าสาธารณะ เหมาะกับเก็บของขนาดเล็กตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่ เพราะรับโหลดได้ถึง 2 ตัน/ตรม.

       ส่วนเรื่องการใช้งานไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราคิดมาอย่างดีแล้ว 

  • ด้วยอาคารขนาด 1950 ตรม.(แบ่งได้ 720/1200 ตรม.) ไม่มีเสากลางทำให้ได้พื้นที่เก็บของภายในได้อย่างเต็มที่
  • ตัวอาคารสูงถึง 10 เมตร เพื่อให้วางสินค้าซ้อนได้สูง ประหยัดเนื้อที่
  • ขนาดประตู 6×6 เมตร โฟล์คลิฟท์เข้าออกสะดวก หรือกระบะตู้ทึบก็สบาย
  • ถนนหน้ากว้าง 7 เมตร รถพ่วงใหญ่เข้าออกได้สะดวก
  • มีที่จอดรถด้านหน้ากว้าง สำหรับทั้งพนักงานและขนของ

  • มีห้องน้ำในตัว แยกมิเตอร์ให้เลย

       สำหรับโลเคชั่นก็ดี

  • ย่านใกล้ชุมชน ตลาดนัดวังน้อยเมืองใหม่ /  FACTORY LAND วังน้อย พนักงานเดินทางสะดวก
  • อยู่เส้นทางตัดระหว่าง ถนนพหลโยธิน(กรุงเทพ-สระบุรี) ถนนโรจนะ(อยุธยา) และถนนธัญบุรี(ปธุมธานี) กระจายไปตามจังหวัดต่างๆได้สะดวก
  • ใกล้สะพานกลับรถ รถใหญ่จะมาจากขาเข้าหรือขาออก ก็เข้าออกได้สะดวก

คลิกดูรายละเอียดที่นี่เลย

หรือ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร: 081-828-8428

Line: @siamwarehouse (ID:@416tvpah)

Facebook: Warehouse Siam group

 #เช่าโกดังดีไหม#เก็บของในออฟฟิตดีไหม#สร้างโกดังเลยดีไหม#เมื่อไหร่ถึงควรเช่าโกดัง#เราควรเช่าโกดังเก็บของไหม#เก็บของในออฟฟิต#สร้างโกดังเอง